Nobilla
  • 30.07.2013 /

    Podatki zawodowo!

    Miło nam poinformować, że Renata Seruga i Ewelina Słomka z najwyższymi notami na koncie ukończyły podyplomowe studia w zakresie doradztwa podatkowego w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów UE w Krakowie. 

    Studia te pozwalają zgłębić wiedzę z zakresu poszczególnych podatków, Ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji i prawa karno - skarbowego. Liczne wykłady z zakresu prawa podatkowego były uzupełnione wykładami z tych gałęzi prawa, które mają związek z prawem podatkowym, a także przedmiotami z zakresu rachunkowości i finansów. W wyniku czego, zespół Nobilli poszerzył swoje kompetencje o szerokie spektrum wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego, z nastawieniem na ochronę podatnika.


About us _ Kontakt © 2011-2017 Nobilla Sp. j.