Nobilla
  • 24.05.2012 /

    Dzielimy się wiedzą

    Zespół Nobilli podjął się ambitnego wyzwania przekazania wiedzy przyszłym księgowym. Od połowy maja do końca sierpnia 2012 r. nasi eksperci prowadzą zajęcia w ramach szkoleń organizowanych przez lokalny Urząd Pracy. Uczestniczą w nim panie, które zdecydowały się podnieść swoje kompetnecje i chcą pracować jako samodzielnie księgowe. 

    Na potrzeby kursu Nobilla opracowała również materiał szkoleniowy obejmujący teorię rachunkowości - otwieranie, prowadzenie i zamykanie ksiąg handlowych, sprządzanie rachunku zysków i strat oraz prowadzenie rozliczeń przedsiębiorstwa z ZUS za pomocą programu PŁATNIK. Zajęcia uzupełnią ćwieczenia z  praktycznej nauki prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

    Nobilla juź wcześniej prowadziła szkolenia, organizując indywidualne staże zawodowe dla absolwentów szkół wyższych. 


About us _ Kontakt © 2011-2017 Nobilla Sp. j.