Nobilla
 • dla księgowych

  Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia, które podnoszą i uaktualniają wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

  Oferta szkoleniowa opracowywana jest indywidualnie tak, by była jak najlepiej dopasowana do potrzeb zainteresowanej grupy. 

  Dotychczas prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne połączone z praktykami zawodowymi z zakresu księgowości:

  w roku 2017:
  cykl szkoleń przed rozpoczęciem działalnosci gospodarczej w ramach projektu "Mój szef to ja!" realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalnosci gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na zlecenie Sądeckiej Izby Gospodarczej. Szkolenia w zakresie księgowosci, przepisów podatkowych i ZUS;


  w roku 2016:
  - w ramach szkolenia „Księgowy" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów oraz obsługi kadrowo-płacowej na zlecenie PUP w wymiarze 400 godzin szkoleniowych dla 20 osób;
  w ramach szkolenia „Specjalista ds kadrowo-płacowych" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie obsługi kadrowo-płacowej na zlecenie PUP w wymiarze 273 godzin szkoleniowych dla 10 osób; 
  - praktyka zawodowa w pozyskaniu umiejetności Samodzielnego Ksiegowego na zlecenie SARR w wymiarze 639 godzin;
  - w ramach szkolenia „Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zlecenie PUP w wymiarze ​60 godzin szkoleniowych dla 1 osoby; 

  w roku 2015:
  - w ramach szkolenia „Księgowy" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów oraz obsługi kadrowo-płacowej na zlecenie PUP w wymiarze 280 godzin szkoleniowych;
  - w ramach szkolenia „Księgowy" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów oraz obsługi kadrowo-płacowej na zlecenie PUP w wymiarze 280 godzin szkoleniowych;
  - w ramach szkolenia „Księgowy" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów oraz obsługi kadrowo-płacowej na zlecenie PUP w wymiarze 328 godzin szkoleniowych;

  w roku 2014:
  - w ramach szkolenia „Kadry-płace" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla osób bezrobotnych w wymiarze 150 godzin szkoleniowych;
  - w ramach szkolenia „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla właścicieli, kary zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm w wymiarze 80 godzin szkoleniowych;
  - w ramach szkolenia „Księgowy" realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla osób bezrobotnych w wymiarze 350 godzin szkoleniowych;

  w roku 2013:
  - w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Specjaliści są wśród nas!” realizowanego przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.  w grupie pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem angielskim, w wymiarze 60 godzin szkoleniowych;

  w roku 2012:
  -  w ramach kursu „Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo-płacowej” dla osób bezrobotnych w wymiarze 216 godzin szkoleniowych na zlecenie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w ramach Projektu: „TWOJA DECYZJA – NASZA POMOC” współfinansowanego ze środków UE;
  - w ramach kursu „Samodzielny księgowy” dla osób bezrobotnych, na zlecenie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, w wymiarze 234 godzin szkoleniowych

  Zajecia prowadzą wysoko wykwalifikowani praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Więcej na temat wykładowców znajduje się w zakładce: zespół

  Po szczegółowe informacje i ofertę zapraszamy do kontaktu: biuro@nobilla.pl


About us _ Kontakt © 2011-2017 Nobilla Sp. j.