Nobilla
 • Renata Seruga-Tokarz


  Główna księgowa, wspólnik


  Od 2007 posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 20418/2007 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Absolwentka WSB-NLU w Nowym Sączu w zakresie zarządzania finansami i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale finansów – Studium Skarbowości. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Katedrę Prawa na Wydziale Finansów UE w Krakowie w zakresie doradztwa podatkowego.

  W zawodzie księgowej od 1999 roku. Praktykowała na stanowisku księgowej między innymi w PHU Bastpol, Biurze Rachunkowym Standard, Delikatesach Centrum oraz w firmie Centrum Ciepła Sp. z o. o. Poprzez szkolenia i kursy zdobytą wiedzę na bieżąco uzupełnia i aktualizuje przy każdej zmianie przepisów podatkowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

  W Nobilli jest odpowiedzialna za pełne rozliczenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, księgi handlowe, rozliczenia z ZUS-em oraz sprawy kadrowo-płacowe i rozliczenia środków unijnych. Prowadzi autorskie szkolenia dla księgowych.
 • Zuzanna Słomka


  Główna księgowa, wspólnik

  Od 2011 roku Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 50557/2011 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości. Ukończyła również studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w zakresie podatków i prawa podatkowego.
  W zawodzie księgowej od 2002 roku. Prace zawodową rozpoczęła w firmie ME Consulting jako księgowa odpowiedzialna głównie za prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie analiz finansowo- rachunkowych, rozliczenia płac, kadr rozliczanie podatników na ryczałcie, rozliczanie podatników na książce przychodów i rozchodów. Od 2011 roku Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 50557/2011 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

  W Nobilli jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawy kadrowo-płacowe oraz przygotowywanie wniosków o płatnośc i rozliczanie projektów UE między innymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 5.3, 3.1, 3.3.0. Prowadzi autorskie szkolenia dla księgowych.
 • Paulina Król

  Samodzielna księgowa

   


  Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw oraz Wyższej Szkoły Biznesu ­National­ Louis University w Nowym Sączu na kierunku Rachunkowość Zarządcza, gdzie uzyskała tytuł magistra. W 2013 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończyła podyplomowe studia "Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych" prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

  Od lutego 2011 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w zespole biura Nobilla. Poszerzyła swoje kompetencje na IV-stopniowym kursie certyfikacji zawodowej księgowego organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskując wszystkie stopnie certyfikacji. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz Sądecką Izbę Gospodarczą w zakresie podatków, spraw kadrowo – płacowych oraz rachunkowości. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

  W Nobilli odpowiedzialna jest za rozliczenie podatników w formie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtowo, za prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także za rozliczenia z ZUS, US oraz sprawy kadrowo – płacowe. Dodatkowo rozlicza dotacje otrzymane z Urzędu Gmin na prowadzenie placówek szkolnych. Prowadzi autorskie szkolenia dla księgowych.About us _ Kontakt © 2011-2017 Nobilla Sp. j.