Współpracujemy

     Odciążamy przedsiębiorcę od  prowadzenia działu księgowości. Dysponując stosownym pełnomocnictwem, reprezentujemy naszych Klientów przed urzędem skarbowym oraz ZUS-em.

     Rozliczenia i płatności prowadzimy tak, aby Klienci byli minimalnie zaangażowani w te sprawy. Dostosowujemy zakres i formę współpracy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

     W ramach szczegółowych uzgodnień dopuszczamy także świadczenie usług w siedzibie firmy Klienta. Odbieramy i dostarczamy dokumenty do biura.