Jak współpracujemy?

Przyjaźnie

Odciążamy przedsiębiorcę od prowadzenia działu księgowości. Dysponując stosownym pełnomocnictwem, reprezentujemy naszych Klientów przed urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Rozliczenia i płatności prowadzimy tak, aby Klienci byli minimalnie zaangażowani w te sprawy. Dostosowujemy zakres i formę współpracy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. W ramach szczegółowych uzgodnień dopuszczamy także świadczenie usług w siedzibie firmy Klienta. Odbieramy i dostarczamy dokumenty do biura.

Partnersko

Minimalizujemy ryzyko wystąpienia działań niezgodnych z prawem w wyniku błędów w ewidencji zdarzeń gospodarczych i wadliwego prowadzenia rozliczeń firmy. Na bieżąco monitorujemy stan finansów firmy. Informujemy o zmianach w przepisach prawnych i wdrażamy je stosowanie do sytuacji. Doradzamy także przy podejmowaniu decyzji finansowych. Przestrzegamy polityki prywatności.

Pewnie

Księgowość prowadzimy w oparciu o system informatyczny CDN Optima firmy Comarch, który zapewnia zgodność prowadzonych zapisów księgowych z aktualnymi przepisami i wskaźnikami, minimalizuje błędy w zapisach księgowych, zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób oraz bieżącą archiwizację wprowadzanych danych.
Sprawy urzędowe załatwiamy przez Internet, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez CERTUM i wypisanego do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji.
Posiadamy adekwatne do wielkości prowadzonej działalności ubezpieczenie OC, które chroni naszych Klientów przed konsekwencjami ewentualnie popełnionych błędów.
Mamy stały dostęp do fachowej literatury i płatnych serwisów informacyjnych z aktualnymi aktami prawnymi, orzeczeniami sądowymi i opiniami prawnymi. Kontaktujemy się z ekspertami Krajowej Informacji Podatkowej.

Zaufali nam