Jak współpracujemy?

PRZYJAŹNIE
Odciążamy przedsiębiorcę od  prowadzenia działu księgowości. Dysponując stosownym pełnomocnictwem, reprezentujemy naszych Klientów przed urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Rozliczenia i płatności prowadzimy tak, aby Klienci byli minimalnie zaangażowani w te sprawy. Dostosowujemy zakres i formę współpracy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.  W ramach szczegółowych uzgodnień dopuszczamy także świadczenie usług w siedzibie firmy Klienta. Odbieramy i dostarczamy dokumenty do biura.

PARTNERSKO
Informujemy o zmianach w przepisach prawnych i stosowanie do sytuacji je wdrażamy. Minimalizujemy ryzyko wystąpnia działań niezgodnych z prawem w wyniku błędów w ewidencji zdarzeń gospodarczych i wadliwego prowadzenia rozliczeń firmy. Na bieżąco monitorujemy stan finansów firmy. Doradzamy w podejmowaniu decyzji finansowych.

SKUTECZNIE
Księgowość prowadzimy w oparciu o system informatyczny CDN Optima firmy Comarch, który: zapewnia zgodność prowadzonych zapisów księgowych z aktualnymi przepisami i wskaźnikami, minimalizuje błędy w zapisach księgowych, zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zapewnia bieżącą archiwizację wprowadzanych danych.

Sprawy urzędowe prowadzimy przez Internet używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez CERTUM i wypisanego do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Posiadamy stosowane do skali prowadzonej działalności ubezpieczenie OC, które chroni naszych Klientów przed konsekwencjami popełnionych ewentualnych błędów.

Mamy bieżący dostęp do fachowej literatury, płatnych serwisów informacyjnych zawierających aktualne akty prawne, orzeczenia sądowe i opinie prawne. Kontaktujemy się z ekspertami Krajowej Informacji Podatkowej. Dzięki temu skutecznie rozwiązujemy problemy pojawiające się w bieżącej działalności gospodarczej naszych Klientów.