Nobilla Spółka Jawna właściciel serwisu nobilla.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu nobilla.pl. Aby dowiedzieć się na jakich zasadach są przetwarzane przez nas dane osobowe, zapoznaj się z poniższą polityką prywatności.

Dane administratora

Administratorem danych osobowych jest Nobilla Spółka Jawna  z siedzibą w Nowym Sączu, ul Zygmuntowska 17, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. Nowego Sącza, Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000280617, NIP: 7343235686, REGON: 120469310, tel. +48 018 442 08 78.

Wszelkie zapytania, wnioski lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Nobilla S.J  w związku ze świadczeniem usług w ramach serwisu nobilla.pl należy kierować do  Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: biuro@nobilla.pl

 

Jakie dane osobiste zbieramy?

Każda wizyta osoby odwiedzającej stronę informacyjną nobilla.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych (rejestrze zdarzeń). Gromadzone w ten sposób są dane takie jak data i godzina wizyty, adres IP i rodzaj przeglądarki internetowej. Dodatkowo, każda wizyta rejestrowana jest za pomocą systemu Matomo. Przetwarzane są wówczas dane takie jak data i godzina wizyty, adres IP, lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość monitora, odwiedzone podstrony, długość wizyty, a także dane zawarte w plikach Cookie.

Komentarze

Strona nie udostępnia możliwości komentowania wpisów

Formularze kontaktowe

Strona nie posiada formularza kontaktowego

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

 

Analiza statystyk

Witryna posiada moduł, który zbiera dane konieczne ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa: np. IP, lokalizację oglądającego stronę.

Z kim dzielimy się danymi: nie dzielimy, ale udostępniamy na żądanie właściwych organów administracyjnych państwa

Jak długo przechowujemy twoje dane

Czas przechowywania danych nie dłużej niż wymaga tego prawo.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje ci prawo do :

  • dostępu do danych
  • sprostowania danych (korekty, uzupełnienia)
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy)
  • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
  • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)

Realizacja powyższych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. Administrator może odmówić usunięcia twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów osoby, praw i wolności lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.